ΞΙΦΗ ΑΚΟΝΤΙΑ ΒΕΛΗ

ΞΙΦΗ – ΑΚΟΝΤΙΑ – ΒΕΛΗ                          κλικ στο FS (για Full Screen) και έξοδος με ESC ή FS